GIỚI THIỆU CHUNG
 
Cơ cấu tổ chức uỷ ban nhân dân xã Cẩm Chê
 
Giới thiệu chung xã Cẩm Chế
Xã cẩm chế có diện tích 592,6 ha trung tâm 6 xã khu hà bắc
 
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM CHẾ
(Ban hành theo Quyết định số:………./QĐ-UBND
Ngày …..tháng 9 năm 2016 của UBND xã Cẩm Chế)
 
 
 
Hát về Thanh Hà
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay32 
 Hôm qua33
 Tuần này207 
 Tất cả188860 
IP: 3.237.61.235