Chức năng - Nhiệm vụ
 
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM CHẾ
10/1/2016 9:15:37 AM
(Ban hành theo Quyết định số:………./QĐ-UBND
Ngày …..tháng 9 năm 2016 của UBND xã Cẩm Chế)
 
 
Hát về Thanh Hà
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay47 
 Hôm qua33
 Tuần này222 
 Tất cả188875 
IP: 3.237.61.235